GÜVENLİK HİZMETLERİ


GÜVENLİK HİZMETLERİ

-Risk analiz raporunun hazırlanması

-Bina ve tesislerde 5188 sayılı kanundan doğan hukuk kuralları ve talimatları çerçevesinde fiziki ve teknik imkânları kullanarak gözetme, koruma, kollama, danışma hizmetlerinin yürütülmesi

-Hizmet verirken caydırma, geciktirme, tespit, uyarı, müdahale ile can, mal, prestij kaybının önlenmesi

-İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda araç-gereç ve ekipmanları etkin şekilde kullanarak işçi sağlığı, iş güvenliği, çevre koruma düzenlemelerine, mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak güvenlik talimatlarının uygulanması