SİTE - MALİ YÖNETİM VE MUHASEBE HİZMETLERİ


SİTE - MALİ YÖNETİM VE MUHASEBE HİZMETLERİ

-İşletme Projesinin / Bütçesinin hazırlanması dairelere düşen avans katılım paylarının Kat Mülkiyeti Kanunu veya Yönetim Planına uygun tespit edilmesi ve paylaştırılması

-Aidatların (avans katılım paylarının) ilgili banka hesaplarında toplanması

-Muhasebe gelir-gider kayıtlarının oluşturulması ve gerekli ödemeler için banka talimatlarının hazırlanması

-Bağımsız ve ortak alan tüketimlerinin (Elektrik, Su, Sıcak Su, Isıtma / Soğutma) okunması ve dairelere paylaştırılması

-Site sakinlerinin borç-alacak durumlarını internet üzerinden izleyebilecekleri bir sistem kurulması