TEKNİK YÖNETİM HİZMETLERİ


TEKNİK YÖNETİM HİZMETLERİ

-Teknik alt yapıda fizibilite ve kaynak çalışmasının yapılması

-Bakım anlaşmalarının yapılması ve uygulatılması

-Projede yapılacak tüm teknik bakım ve arıza giderme faaliyetlerinin (elektrik, mekanik, dekorasyon ve inşai işler) yürütülmesi, kontrol ve denetimi

-Yerel mahalli kuruluşlar ve kamu kurumları nezdinde ilişkilerin düzenlenmesi

-Teknik danışmanlık hizmetlerinin verilmesi