YÖNETİM HİZMETLERİ


YÖNETİM HİZMETLERİ
-Yönetim Planı ve Yaşam Yönetmeliklerinin oluşturulması
-Site yönetim işlerinin Yönetim Planına ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Yasasına uygun yürütülmesi
-Genel Kurul hazırlıklarının yapılması, duyurulması ve gerçekleştirilmesine destek verilmesi
-Aylık, yıllık Faaliyet Raporunun ve Denetim Raporunun hazırlanması
-Yönetim kurulu kararlarının duyurulması ve uygulanması
-Resimli ve Özel kurumlarla iletişimin sağlanması
-Personel temin edilmesi, sevk ve idaresinin sağlanması ve özlük dosyalarının oluşturulması